Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Gudstjenester i Undløse og Søndersted Kirker.

Der prædikes efter 1.. tekstrække Undløse Søndersted Prædikant
Marts2. Aftengudstjeneste
19.00 HRC
5. 1.s.i fasten 10.30 (K)
Ingen
HRC
12. 2.s.i fasten
Ingen 10.30 (K) HRC
19. 3.s.i fasten
9.00
Ingen SLL
25. Dåbsgudstjeneste11.00HRC
26.
Midfaste Ingen 10.30 (K) HRC
April2.
Mariæ bebud. 9.00
Ingen SLL
6. Aftengudstjeneste 19.00

HRC
9. Palmesøndag Ingen 10.30 (K)
HRC
13.Skærtorsdag10.30 (K)
IngenHRC
14.LangfredagIngen10.30HRC
16.
Påskedag 10.30 (K)
9.00
HRC
17.
Anden påskedag Ingen
10.30 (K)
HRC
23.1.s.e.påske10.00 Konf.IngenHRC
29.Dåbsgudstjeneste11.00HRC
30.2.s.e.påskeIngen10.00 Konf.HRC
Maj4. Aftengudstjeneste 19.00 HRC
7. 3.s.e.påske
10.30 (K) Ingen  HRC
12. Bededag Ingen 10.30 (K) HRC
14. 4.s.e.påske 10.30 (K)
Ingen
HRC
20.Dåbsgudstjeneste11.00
HRC
21.5.s.e.påske
Ingen10.30 (K)HRC
25.Kr.himmelfarts dag9.00IngenSYM
28.6.s.e.påskeIngen9.00SYM
HRC: Hannah Reinholdt Clausen - SYM: Sara Yun Mikaelsson - SLL: Samuel Leth-Larsen

Konf.: Konfirmation
(K): Kirkekaffe
Gudstjenester i Undløse og Søndersted Kirke

Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd