Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Adgang til den nye menighedssal i Undløse Præstegård med handicapvenlig indgang er i gavlen.   

Der er indrettet et parkeringsområde umiddelbart inden den private del af præstegårdens gårdsplads. De ændrede forhold omkring adgang til den nye menighedssal og parkering skyldes, at efter inddragelse af den tidligere bolig er lokalerne ifølge gældende regler nu undergivet menighedsrådets ansvar.

Sognecafé onsdag den 27. marts og onsdag den 24. april. Alle dage kl. 14.00-16.00, hvor det overordnede emne vil være sang.

Musikalsk Foredrag "Toner fra Himlen" torsdag den 7. marts kl. 19.00
i Præstegårdssalen med PH-DUO'EN
Per Karlsson indleder med en kort præsentation af Kaj Normann Andersen og akkompagnerer på guitar Helene Gerup, som synger nogle af de mange viser, som Kaj Normann Andersen har komponeret musikken til. Han skrev over 600 melodier og var den mest betydende komponist inden for underholdningsmusikken. - Hver vise introduceres med en fortælling om melodiernes og teksternes tilblivelse og historiske baggrund. - Der vil være mulighed for at synge med på viserne.

Foredragsaften onsdag den 11. september kl. 19.00 i Præstegårdssalen
Historiker Carsten Egø Nielsen fortæller om "Pigerne på Sprogø".
Var livet og tilværelsen på Sprogø som skildret i filmen baseret på Jussi Adler Olsens roman "Journal 64"?
Internatet på Sprogø blev oprettet i 1923 for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Vi skal i foredraget høre den virkelige historie om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af skæbnerne. Men vi skal også høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen for beboerne samt om lukningen i 1961. Fodredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder, heraf mange der kun kan ses i dette foredrag.

Sommerkoncert i Undløse kirke med "Sangskaderne"lørdag den 15. juni kl. 16.00
Sangskaderne er et rytmisk kor fra Holbæk, der består af 44 sangere fordelt på 6 stemmer. Det er et seriøst arbejdende amatørkor under ledelse af Helle Nerup.
Lad os sammen indlede sommertiden med at lytte til nogle af vore kendte danske sange. Der indgår også fællessange i koncerten.

Foredragsaften onsdag den 9. oktober kl. 19.00 i Præstegårdssalen
Forfatteren Per Kuskner fortæller om Olsenbanden - og om skuespilleren Morten Grunwald.

Julekoncert i Undløse kirke med De 3 Kongelige Tenorer lørdag den 30. november kl. 16.00
Efter koncerten byder vi på en lille forfriskning i kirkens våbenhus.

 


  


  
Arrangementer og aktiviteter i Undløse Kirke
Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd