Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Adgang til den nye menighedssal i Undløse Præstegård med handicapvenlig indgang er i gavlen.   

Der er indrettet et parkeringsområde umiddelbart inden den private del af præstegårdens gårdsplads. De ændrede forhold omkring adgang til den nye menighedssal og parkering skyldes, at efter inddragelse af den tidligere bolig er lokalerne ifølge gældende regler nu undergivet menighedsrådets ansvar.

Sognecafé onsdage, hvor det overordnede emne vil være sang.

Foredragsaften tirsdag den18. september kl. 19.00 i Præstegårdssalen, Undløse Præstegård med Kåre Johannessen. "Spøgelser og overtro i Middelalderen". Vi hører om alle de mystiske, dunkle, uhyggelige, sære og sjove skabninger, man troede verden var fuld af for 500 år siden. Vi hilser på varulve og vampyrer, men også på elverfolk, nisser, onde grisebasser, lygtemænd, levende døde og en masse andre fornøjelige skabninger.

Foredragsaften torsdag den 11. oktober kl. 19.00 i Præstegårdssalen, Undløse Præstegård. Besøg af Jimmy Rohde fra salgsafdelingen for månedsbladet "HUS FORBI" og en sælger.
En aften der handler om hvad det vil sige at være menneske - og hjemløs? 
De står ved Brugsen, på stationer, på gaden og sælger bladet Hus Forbi, som er et talerør for hjemløse og socialt udstødte. Her kommer de selv til orde. Bladet bliver produceret af de socialt udstødte selv i samarbejde med professionelle og sælges af hjemløse som et værdigt alternativ til tiggeri og kriminalitet.

Onsdag den 14. november får vi besøg af Broder Theodor fra Assissi.Også dette foredrag vil være i Undløse Præstegård. Se nærmere opslag og annoncer.

Julekoncert søndag den 18. november kl. 16.00 i Undløse Kirke med Ann-Mette Elten. Koncerten er et samarbejde mellem Undløse Menighedsråd og Lions Club Jernløse (Brand af 1848 Fond).

Efter koncerten byder vi på en lille forfriskning i kirkens våbenhus. Gratis adgang.
 


  


  
Arrangementer og aktiviteter i Undløse Kirke
Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd