Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Adgang til den nye menighedssal i Undløse Præstegård med handicapvenlig indgang er i gavlen.   

Der er indrettet et parkeringsområde umiddelbart inden den private del af præstegårdens gårdsplads. De ændrede forhold omkring adgang til den nye menighedssal og parkering skyldes, at efter inddragelse af den tidligere bolig er lokalerne ifølge gældende regler nu undergivet menighedsrådets ansvar.

Sognecafé onsdag den 12. september, onsdag den 17. oktober, onsdag den 5. december. Alle dage kl. 14.00-16.00, hvor det overordnede emne vil være sang.

Foredragsaften tirsdag den18. september kl. 19.00 i Præstegårdssalen, Undløse Præstegård med Kåre Johannessen. "Spøgelser og overtro i Middelalderen". Vi hører om alle de mystiske, dunkle, uhyggelige, sære og sjove skabninger, man troede verden var fuld af for 500 år siden. Vi hilser på varulve og vampyrer, men også på elverfolk, nisser, onde grisebasser, lygtemænd, levende døde og en masse andre fornøjelige skabninger.

Foredragsaften torsdag den 11. oktober kl. 19.00-21 i
Præstegårdssalen, Undløse Præstegård med Lise Lotte Aabrink
"Om demens og det at være pårørende"
Lise Lotte Aabrink, som i 20 år har arbejdet som sorg/kriseterapeut i egen klinik i Roskilde/Køge, vil dele både personlige erfaringer og professionelle råd om bl.a. hvordan man passer på sig selv i den svære situation som pårørende.

Foredragsaften torsdag den 8. november kl. 19.00 i Præstegårdssalen, Undløse Præstegård. Besøg af Jimmy Rohde fra salgsafdelingen for månedsbladet "HUS FORBI" og en sælger.
En aften der handler om hvad det vil sige at være menneske - og hjemløs? 
De står ved Brugsen, på stationer, på gaden og sælger bladet Hus Forbi, som er et talerør for hjemløse og socialt udstødte. Her kommer de selv til orde. Bladet bliver produceret af de socialt udstødte selv i samarbejde med professionelle og sælges af hjemløse som et værdigt alternativ til tiggeri og kriminalitet.

Onsdag den 14. november kl. 19.00 får vi besøg af Broder Theodor fra Assisi.Også dette foredrag vil være i Undløse Præstegård.
Broder Theodor fortæller om sit liv, før han blev munk og om det arbejde, han har udført som broder i den katolske orden i 12 år i Roskilde. De seneste 25 år har han været tilknyttet Franciskaner ordenen i Assisi.

Julekoncert søndag den 18. november kl. 16.00 i Undløse Kirke med Ann-Mette Elten. Koncerten er et samarbejde mellem Undløse Menighedsråd og Lions Club Jernløse (Brand af 1848 Fond).

Efter koncerten byder vi på en lille forfriskning i kirkens våbenhus. Gratis adgang.

Koncert søndag den 9. december kl. 19.00 i Undløse Kirke med koret "Meer Musik". Vi skal lytte til de gamle kendte julesange ligesom der vil være fællessange. Gratis adgang.
 


  


  
Arrangementer og aktiviteter i Undløse Kirke
Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd