Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Børn og unge

Konfirmandundervisning  i Undløse Præstegård. Indskrivning i Undløse  Præstegård.

Konfirmation 2018

Undløse Kirke søndag den 8. april

Søndersted Kirke søndag den 15. april

Mini-konfirmander

Hvert efterår tilbyder vi elever i 3. klasse at blive mini-konfirmander. Onsdage kl. 15.00-16.30 i Undløse Præstegård. Det er gratis at deltage. Børnene følges frem og tilbage mellem præstegård og skolen/SFO af en voksen. Hver gang serveres brød, frugt og saft.

Henvendelse:                                                                                       Sognepræst Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk

Underviser: Dorrit Kirkov Jensen tlf. 61 28 01 89 eller dorrit@kirkov.dk


Børneklubben

Vi mødes hver anden onsdag kl. 15.00-16.30 i Undløse Præstegård:  Alle børn i alderen 6 - 9 år er velkomne til at deltage i de spændende arrangementer og udflugter.

Henvendelse: Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk


HUSK

- at vi har aktivitetstasker til både mindre og større børn som et tilbud under gudstjenesten. Der er tegnepapir, farver, blyanter, malerbøger, puslespil og flerre andre ting til både piger og drenge.     

Mere for børn på barnetro.dk og på bibelselskabet.dk                                                                            Børn & Unge - Børneklubben og konfirmander


Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd