Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke
BØRN OG UNGE

KONFIRMATION 2020
Konfirmandundervisning  i Undløse Præstegård. Tidspunkt følger men ellers kontakt sognepræst Hannah Reinholdt Clausen.
Konfirmation Undløse Kirke søndag den 19. april 2020 kl. 10.00.
Konfirmation Søndersted Kirke søndag den 26. april 2020 kl. 10.00

KONFIRMANDTILMELDING
Tilmeld dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID, på folkekirken.dk.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit NemID. Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.
Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.
Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere eller har brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte sognepræst Hannah Reinholdt Clausen på e-mail: hrc@km.dk.


MINIKONFIRMANDER
Sjov, leg og undervisning for 3. klasse
Et tilbud til børn der går i 3. klasse på Skovvejens skole, afdeling Undløse. Kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen i Nørre Jernløse og Kvanløse sogne vil stå for undervisningen. Vi skal bl.a. lære kirken at kende, høre historier fra Bibelen, lege, lave små kreative ting og synge.
Vi mødes i Undløse Præstegård tirsdage kl. 14.00-16.00, med opstart den 15. januar 2019. Forløbet kører over 8 tirsdage, og vi holder ferie i uge 7. Næste hold begynder i januar 2020. Indbydelser sendes ud til de kommende minikonfirmander i decmber 2019.
Børnene bliver hentet ved skolen, og vi følges derefter over til præstegården. Bagefter er der mulighed for at blive fulgt tilbage til SFO'en. Man kan også blive hentet ved præstegården eller selv tage hjem efter aftale.

BØRNEKLUBBEN
Vi mødes hver anden onsdag kl. 14.30-16.00 i Undløse Præstegård:  Alle børn i alderen 6 - 9 år er velkomne.
Der er børneklub onsdag den 6. marts med tøndeslagning samt gratis sodavand og fastelavnsboller. Der er præmier til bedst udklædte. - Onsdag den 20. marts er der påskeshow "På sporet af påsken", hvor vi gennem "gospel magic" tryllerier og bugtaling sporer os ind på påskens budskab: Hvorfor blev det egentlig påske? Hvad gjorde Jesus? Hvad betyder det for os?
Henvendelse: Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk

BØRNEKORET
SANGSPILOPPERNE HOLDER AFSLUTNING SØNDAG DEN 7. APRIL KL. 10.30 I UNDLØSE KIRKE OG VI MØDES BAGEFTER I PRÆSTEGÅRDSSALEN TIL ET LILLE TRAKTEMENT 
For børn fra 2. - 3. klasse. Børnekoret øver i Undløse Præstegård hver fredag kl. 12.00-13.30 Børnene hentes og afleveres i SFO. Korleder: Pernille Rasmussen.Tilmelding til koret sker til: Lonny Linderoth Rasmussen enten på tlf. 40 40 26 70 eller mail: lonny1977@gmail.com

- vi har i kirken aktivitetstasker til både mindre og større børn som et tilbud under gudstjenesten. Der er tegnepapir, farver, blyanter, malerbøger, puslespil og flere andre ting til både piger og drenge.

Mere for børn på barnetro.dk og på bibelselskabet.dk                         


Børn & Unge - Børneklubben og konfirmander


Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd