Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Børn og unge

Konfirmandundervisning  i Undløse Præstegård. Første gang tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 15.00 - 16.30. 

Konfirmation 2019

Undløse Kirke søndag den 28. april 2019 kl. 10.00.

Søndersted Kirke søndag den 5. maj 2019 kl. 10.00

Indskrivning konfirmander (konfirmation 2019):

Aftengudstjeneste torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00 i Undløse kirke med velkomst for nye konfirmander. Efter gudstjenesten er der indskrivning og kaffebord i præstegårdssalen.

Minikonfirmander

Undervisning af minikonfirmander foråret 2019. Forløbet strækker sig over 8 tirsdage kl. 14.30-16.00 i Undløse Præstegård. Opstart - dato følger - Sjov, leg og undervisning for 3. kl. på Skovvejens Skole afdeling Undløse. Børnene bliver hentet ved skolen, og vi følges derefter over til præstegården. Bagefter er der mulighed for at blive fulgt tilbage til SFO'en. Man kan også blive hentet ved præstegården eller selv tage hjem efter aftale.

Gitte K. Nielsen, der er kirke- og kulturmedarbejder i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne, vil stå for undervisningen.Tilmelding senere  til sognepræst Hannah Reinholdt Clausen på mail: hrc@km.dk

Børneklubben

Vi mødes hver anden onsdag kl. 14.30-16.00 i Undløse Præstegård:  Alle børn i alderen 6 - 9 år er velkomne til at deltage i de spændende arrangementer og udflugter. Dat
Første gang efter sommerferien er onsdag den 19. september. Derefter onsdagene den 10. oktober, den 24. oktober, den 7. november, den 21. november.

Henvendelse: Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk


Børnekoret SANGSPILOPPERNE  

for børn fra 2. - 3. klasse. Børnekoret øver i Undløse Præstegård hver fredag kl. 12.00-13.30 Børnene hentes og afleveres i SFO. Korleder: Pernille Rasmussen.Tilmelding til koret sker til: Lonny Linderoth Rasmussen enten på tlf. 40 40 26 70 eller mail: lonny1977@gmail.com

- vi har aktivitetstasker til både mindre og større børn som et tilbud under gudstjenesten. Der er tegnepapir, farver, blyanter, malerbøger, puslespil og flerre andre ting til både piger og drenge.     

Mere for børn på barnetro.dk og på bibelselskabet.dk                                                                            Børn & Unge - Børneklubben og konfirmander


Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd