Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Børn og unge

Konfirmandundervisning  i Undløse Præstegård. Første gang tirsdag den 24.oktober kl. 15.00 - 16.30. Indskrivning for Undløse/Søndersted sogne: Undløse kirke inviterer de kommende konfirmander og deres forældre til indskrivning torsdag den 12. oktober kl. 19.00, hvor vi begynder med en gudstjeneste i Undløse kirke og fortsætter derefter i præstegårdssalen i Undløse præstegård..

Konfirmation 2018

Undløse Kirke søndag den 8. april kl. 10.00.

Søndersted Kirke søndag den 15. april kl. 10.00

Mini-konfirmander

Hvert efterår tilbyder vi elever i 3. klasse at blive mini-konfirmander. Tidspunkt for undervisning og navn på underviser følger. Der vil ikke være undervisning efteråret 2017 men forår 2018. Kontakt venligst sognepræsten. Det er gratis at deltage. Børnene følges frem og tilbage mellem præstegård og skolen/SFO af en voksen. Hver gang serveres brød, frugt og saft.

Henvendelse:                                                                                       Sognepræst Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk 

Børneklubben

Vi mødes hver anden onsdag kl. 14.30-16.00 i Undløse Præstegård:  Alle børn i alderen 6 - 9 år er velkomne til at deltage i de spændende arrangementer og udflugter. Første gang efter sommerferien er onsdag den 20. september. Derefter på følgende datoer: 4. oktober - 18. oktober - 1. november - 15. november - 22. november

Henvendelse: Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk


OPRETTELSE AF BØRNEKOR for børn fra 0. - 5. klasse. Første gang mandag den 25. september. Derefter hver mandag kl. 15.30 - 17.00, undtagen i skoleferier. Foregår i præstegårdssalen, Undløse præstegård. Børnene følges fra SFO til præstegården af en voksen.Korleder: Pernille Rasmussen. Tovholder: Lonny Linderoth Rasmussen som kan kontaktes for nærmere oplysninger på tlf. 40 40 26 70 eller mail: lonny1977@gmail.com

- vi har aktivitetstasker til både mindre og større børn som et tilbud under gudstjenesten. Der er tegnepapir, farver, blyanter, malerbøger, puslespil og flerre andre ting til både piger og drenge.     

Mere for børn på barnetro.dk og på bibelselskabet.dk                                                                            Børn & Unge - Børneklubben og konfirmander


Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd