Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Børn og unge

Konfirmandundervisning  i Undløse Præstegård tirsdage fra kl. 15.00-16.30, første gang tirsdag den 9. oktober 2018. 

Konfirmation 2019

Undløse Kirke søndag den 28. april 2019 kl. 10.00.

Søndersted Kirke søndag den 5. maj 2019 kl. 10.00

Jul for børnehaven onsdag den 12. december kl. 9.30 i Undløse kirke
Børnegudstjeneste med dukketeater, der spiller "Rejsen til Betlehem". Efter gudstjenesten er der julehygge i konfirmandstuen.

MINIKONFIRMANDER - sjov, leg og undervisning for 3. klasse
Et tilbud til børn der går i 3. klasse på Skovvejens skole, afdeling Undløse. Kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen i Nørre Jernløse og Kvanløse sogne vil stå for undervisningen. Vi skal bl.a. lære kirken at kende, høre historier fra Bibelen, lege, lave små kreative ting og synge.
Vi mødes i Undløse Præstegård tirsdage kl. 14.00-16.00, med opstart den 15. januar 2019. Forløbet kører over 8 tirsdage, og vi holder ferie i uge 7. Næste hold begynder i januar 2020. Indbydelser sendes ud til de kommende minikonfirmander i decmber 2019.

Børnene bliver hentet ved skolen, og vi følges derefter over til præstegården. Bagefter er der mulighed for at blive fulgt tilbage til SFO'en. Man kan også blive hentet ved præstegården eller selv tage hjem efter aftale.

BØRNEKLUBBEN. - Vi mødes hver anden onsdag kl. 14.30-16.00 i Undløse Præstegård:  Alle børn i alderen 6 - 9 år er velkomne.
Der er børneklub onsdag den 6. marts med tøndeslagning samt gratis sodavand og fastelavnsboller. Der er præmier til bedst udklædte. - Onsdag den 20. marts er der påskeshow "På sporet af påsken", hvor vi gennem "gospel magic" tryllerier og bugtaling sporer os ind på påskens budskab: Hvorfor blev det egentlig påske? Hvad gjorde Jesus? Hvad betyder det for os?

Henvendelse: Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk

BØRNEKORET SANGSPILOPPERNE HOLDER AFSLUTNING SØNDAG DEN 7. APRIL KL. 10.30 I UNDLØSE KIRKE OG VI MØDES BAGEFTER I PRÆSTEGÅRDSSALEN TIL ET LILLE TRAKTEMENT  

for børn fra 2. - 3. klasse. Børnekoret øver i Undløse Præstegård hver fredag kl. 12.00-13.30 Børnene hentes og afleveres i SFO. Korleder: Pernille Rasmussen.Tilmelding til koret sker til: Lonny Linderoth Rasmussen enten på tlf. 40 40 26 70 eller mail: lonny1977@gmail.com

- vi har aktivitetstasker til både mindre og større børn som et tilbud under gudstjenesten. Der er tegnepapir, farver, blyanter, malerbøger, puslespil og flerre andre ting til både piger og drenge.     

Mere for børn på barnetro.dk og på bibelselskabet.dk                                                                            Børn & Unge - Børneklubben og konfirmanderUndløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd