Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Børn og unge

Konfirmandundervisning  i Undløse Præstegård. Indskrivning tirsdag den 4. oktober kl. 16.00 i Undløse  Præstegård.

Konfirmation 2017

Undløse Kirke søndag den 23. april

Søndersted Kirke søndag den 30. april

Mini-konfirmander

Hvert efterår tilbyder vi elever i 3. klasse at blive mini-konfirmander. Onsdage kl. 15.00-16.30 i Undløse Præstegård. Første gang onsdag den 5. oktober. Det er gratis at deltage. Børnene følges frem og tilbage mellem præstegård og skolen/SFO af en voksen. Hver gang serveres brød, frugt og saft.

Henvendelse:                                                                                       Sognepræst Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk

Underviser: Dorrit Kirkov Jensen tlf. 61 28 01 89 eller dorrit@kirkov.dk


Børneklubben

Vi mødes hver anden onsdag kl. 15.00-16.30 i Undløse Præstegård: onsdag den 5. oktober, onsdag den 19. oktober, onsdag den 9. november, onsdag den 23. november, onsdag den 7. december.       Alle børn i alderen 6 - 9 år er velkomne til at deltage i de spændende arrangementer og udflugter.

Henvendelse: Hannah Reinholdt Clausen tlf. 59 18 91 30 eller hrc@km.dk


HUSK

- at vi har aktivitetstasker til både mindre og større børn som et tilbud under gudstjenesten. Der er tegnepapir, farver, blyanter, malerbøger, puslespil og flerre andre ting til både piger og drenge.     

Mere for børn på barnetro.dk og på bibelselskabet.dk                                                                            Børn & Unge - Børneklubben og konfirmander


Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd